Levitra nasıl kullanılır – Levitra 10 mg – Kullanma Talimatı

levitra 10 mgHer tablet 10 mg vardenafile eşdeğer 11.852 mg levitra monohidroklorür trihidrat içerir. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Levitra kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. Levitra nedir ve ne için kullanılır? Levitra, film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Levitra’nın etkin maddesi vardenafil, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen ilaç grubuna dahildir. PDE5’in baskılanması, kaslarda gevşemeye ve penise kan akımının artmasına neden olur. Sonuçta penis sertleşmesi sağlanır. Levitra, bir yüzünde Bayer logosu, diğer yüzünde 10 basılı olan, turuncu renkte yuvarlak bir tablettir. Her kutuda 4 tablet bulunur. Levitra, erkeklerde sertleşme sorunu tedavisinde kullanılır. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel etkinlik için gereken penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır. Levitra’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Levitra’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız. İlacın içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, kalp hastalıklarında kullanılan nitrat grubu ilaç kullanıyorsanız, HIV tedavisinde kullanılan ilaçları kullanıyorsanız, non-arteritik anterior iskemik optik nöropatisi adı verilen göz hastalığınız var ise, Levitra’yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız.Levitra nasıl kullanılır Kalp hastalığınız varsa, Tansiyonunuz düşükse, Kalpten çıkan damarlarda darlık varsa, Kalp ritminizde bozukluk varsa, Peniste yapısal bozukluk varsa, Kan hücrelerinin parçalandığı kansızlık, kan hücrelerinde gelişen kanser gibi rahatsızlıklarınız varsa, Sertleşme sorunu tedavisinde başka ilaçlar kullanıyorsanız, Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa, Diyaliz gerektiren böbrek yetmezliğiniz varsa, Yeni geçirilmiş felç vekalp krizi öykünüz varsa, Hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrınız varsa, Göz hastalıklarınız varsa, Ani görme kaybınız olursa, Yüksek tansiyon ve prostat büyümesi tedavisinde kullanılan alfa blokör grubu ilaç kullanıyorsanız, Bir mantar ilacı kullanıyorsanız, Bir antibiyotik olan eritromisin veya klaritromisin kullanıyorsanız, HIV tedavisinde kullanılan ilaçları kullanıyorsanız, Kanama bozukluğunuz varsa, Mide ülseriniz varsa, Pıhtı eritici bir ilaç olan heparin kullanıyorsanız. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın. Levitra’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması. Levitra, yiyeceklerle birlikte ya da tek başına alınabilir. Ancak ilacın etkisini geciktirebileceğinden, ağır veya çok yağlı bir yemekten sonra almamanız önerilir. Levitra erkekler içindir. Kadınlarda, bebeklerde ve çocuklarda kullanılmamalıdır. Araç ve makine kullanımı levitra’ya nasıl reaksiyon göstereceğinizi kontrol etmeden, araç ya da makine kullanımı sırasında kullanmayınız. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında levitra’nın etkisi değişebilir.10 mg levitra Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz: Antibiyotik olan eritromisin, klaritromisin; Mantar tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol; HIV tedavisinde kullanılan indinavir, ritonavir; Kalp hastalıklarında kullanılan nitratlar ve nitrik oksit vericileri; Yüksek tansiyon ve prostat büyümesi tedavisinde kullanılan alfa blokörler. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Levitra nasıl kullanılır? Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, Levitra’yı cinsel aktiviteden yaklaşık 25-60 dakika önce alınız. Doktorunuz tarafından önerilen dozun en fazla günde bir kere alınması önerilir. Yapılan çalışmalarda Levitra’nın cinsel aktiviteden 4-5 saat öncesinde alındığında da etkili olacağı görülmüştür. Yanıt alınabilmesi için cinsel uyarı gereklidir. Levitra, ağız yoluyla alınır. Yemeklerle birlikte ya da tek başına alınabilir. Özel kullanım durumları. Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Diyalize giren hastalarda kullanımı önerilmemektedir. Karaciğer yetmezliği: Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Orta derece karaciğer yetmezliğinde başlangıç dozu 5 mg olmalıdır, en fazla 10 mg’a çıkılabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliğinde önerilmemektedir. Eğer levitra’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla levitra kullandıysanız: Levitra’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla levitra kullanırsanız, şiddetli sırt ağrısı görülebilir. Levitra’yı kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Levitra ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler. Levitra ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler konusunda doktorunuza danışınız. Levitra yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi, Levitra’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, Levitra’yı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Yüzde ödem, Işığa aşırı duyarlılık, Alerji, Kalp krizi, Boğazda ödem, Kaşıntı, Döküntü. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.Levitra Kullanma Talimatı Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Görme bozuklukları, Ani sağırlık ya da işitme kaybı, Tansiyon yüksekliği, Tansiyon düşüklüğü, Ayağa kalkınca görülen tansiyon düşmesi, Nefes darlığı, Bayılma, Göğüs ağrısı, Görme kaybı, Nöbet, His azalması, His bozukluğu, Bulanık görme, Çarpıntı, Kalp hızında artış, Baş dönmesi. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza öyleyiniz: Baş ağrısı, Yüzde kızarıklık, Baş dönmesi, Burun tıkanıklığı, Hazımsızlık, Bulantı, Uyku hali, Gözyaşı salgısında artış, Burun kanaması, Sırt ağrısı, Kas ağrısı, Gerginlik, Kas sertliği, Sertleşme artışı, İstemeden gerçekleşen sertleşme, Grip ve grip benzeri hastalıklar, Uykusuzluk, Yanma duygusu, Farklı renk tonlarının ayırt edilemediği görme kusuru, Gözde iltihaplanma, Göz ağrısı, Işığa duyarlılık, Kulak çınlaması, Buruna açılan hava boşluğunda şişme, Karın ağrısı, İshal, Ağız kuruluğu, Mide iltihabı, Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, Yemek borusu iltihabı, Yutma güçlüğü, Aşırı terleme, Kusma, Eklem ağrısı, Boyun ağrısı, Boşalma bozuklukları, Yorgunluk, Kendini kötü hissetme. Bunlar Levitra’nın hafif yan etkileridir. Ayrıca, levitra’nın olası yan etkileri, görülme sıklıklarına göre de aşağıda verilmiştir. Levitra – Çok yaygın: Baş ağrısı, yüzde kızarıklık, yüzde kızarıklıkla birlikte yanma, sıcak basması, eritem dahil. Levitra Yaygın: Baş dönmesi, burun tıkanıklığı, hazımsızlık, bulantı. Levitra – Yaygın olmayan: Uyku hali, gözyaşı salgısında artış, görme bozuklukları, tansiyon yüksekliği, tansiyon düşüklüğü, ayağa kalkınca görülen tansiyon düşmesi, nefes darlığı, burun kanaması, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, GGTP artışı, yüzde ödem, ışığa aşırı uyarlılık, sırt ağrısı, kas ağrısı, kanda kreatin fosfokinaz artışı, uykusuzluk, yanma duygusu, his azalması, his bozukluğu, farklı renk tonlarının ayırt edilemediği görme kusuru, gözde iltihaplanma, göz ağrısı, ışığa duyarlılık, bulanık görme, kulak çınlaması, baş dönmesi, çarpıntı, kalp hızında artış, buruna açılan hava boşluğunda şişme, karın ağrısı, ishal, ağız kuruluğu, mide iltihabı, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, yemek borusu iltihabı, kusma, aşırı terleme, kaşıntı, döküntü, eklem ağrısı, yorgunluk, göğüs ağrısı, kendini kötü hissetme.Levitra nasıl kullanılır Levitra 10 mg Levitra Kullanma Talimatı Levitra – Seyrek: Alerji, gerginlik, geçici hafıza kaybı, bayılma, nöbet, göz içi basıncında artma, göğüs ağrısı, kalp krizi, boğazda ödem, kas sertliği, sertleşme artışı, istemeden gerçekleşen sertleşme, grip ve grip benzeri hastalıklar, yutma güçlüğü, boyun ağrısı, boşalma bozuklukları. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Levitra’nın Saklanması: Levitra’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerindeki son kullanma tarihinden sonra Levitra’yı kullanmayınız. Eğer üründe veya ambalajında bozukluk farkederseniz Levitra’yı kullanmayınız.

Etiketler: , ,

Film tablet Fiyat Hap başına Siparişi
Viagra 50 mg x 10 tablet $36.95 $3.70 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 20 tablet $53.95 $2.70 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 30 tablet $67.95 $2.27 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 60 tablet $107.95 $1.80 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 90 tablet $141.95 $1.58 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 120 tablet $165.95 $1.38 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 180 tablet $226.95 $1.26 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 270 tablet $309.95 $1.15 Viagra Hemen Al
Viagra 50 mg x 360 tablet $396.95 $1.10 Viagra Hemen Al
Cialis20 mg x 10 tablet $44.95 $4.50 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 20 tablet $69.95 $3.50 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 30 tablet $92.95 $3.10 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 60 tablet $154.95 $2.58 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 90 tablet $199.95 $2.22 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 120 tablet $226.95 $1.89 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 180 tablet $303.95 $1.69 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 270 tablet $403.95 $1.50 Cialis Hemen Al
Cialis 20 mg x 360 tablet $503.95 $1.40 Cialis Hemen Al
Levitra 20 mg x 10 tablet $49.95 $5.00 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 20 tablet $79.95 $4.00 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 30 tablet $99.95 $3.33 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 60 tablet $174.95 $2.92 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 90 tablet $239.95 $2.67 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 120 tablet $292.95 $2.44 Levitra Hemen Al
Levitra 20 mg x 180 tablet $395.95 $2.20 Levitra Hemen Al

“Levitra nasıl kullanılır – Levitra 10 mg – Kullanma Talimatı” için 2 Yorum

  1. fiyatı ne kadar diyor ki:

    bir kutu 10gr lık fiyatını öğrenmek istiyorum

Yorum yapın